• Banícka 50
 • Pezinok 90201
 • Slovakia
 • SATO spol. s r.o.
 • IČO: 31423621
 • DIČ: 2020664305
 • IČ DPH(VAT): SK2020664305
 • TEL.:+421 /944  15  16 16 (8:00 – 15:30 | PON. – PIA.)
 • email: info@sat-tv.sk
 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel S.r.o.,číslo:13267/B
 • Číslo Bankového spojenia: SK8309000000005073401246
 • SAT-TV.sk